Obsługa modemów, routerów, 
– mamy możliwość korzystania z wszelkich urządzeń sieciowych i transmisyjnych, które obsługiwane są przez system Windows 2000. Zastosowanie do komunikacji protokołu TCP/IP daje możliwość komunikowania się z innymi sieciami po dowolnym medium obsługującym ten protokół, m.in. poprzez Internet. Do komunikacji możemy też stosować transmisję szyfrowaną.