Zestawienia (dzienniki)
– użytkownik ma do dyspozycji zestawienia danych (dzienniki) gromadzonych w systemie, są to: zestawienie dostępów, zestawienie czasu pracy, zestawienie alarmów, zestawienie zdarzeń niebędących alarmami, zestawienie sytemu, zestawienie zdarzeń zdefiniowanych przez użytkownika, zestawienie wizyt, zestawienie błędów występujących w systemie, zestawienie wideo, zestawienie zmian dotyczące kart. Zestawienia te możemy sortować i filtrować według zadanych kryteriów z dokładnością do jednej litery. Dane z zestawień możemy eksportować do formatu Excel-a i używać w innych programach.