Czytnik bezprzewodowy - mobilny -Komunikacja z BABILONEM XMP jest realizaowana przez bezprzewodową lokalną sieć komputerową i/lub GPRS/EDGE( pracuje jak telefon).

 

Weryfikacja osób i jednostek mobilnych
Sterowanie dostępem.
Kontrola czasu pracy i zarządzanie czasem.
Kontrola blokad
Sprawdzanie biletów
                   Porównanie obrazu {zdjęcia}            
                   Obchód wartowników


Opis zastosowania:
XMP-mobile - czytnik bezprzewodowy dodaje funkcjonalność ruchomego sterowania dostępem do zintegrowanego zabezpieczenia Systemu BABILONU XMP.
Czytnik ten przeznaczony jest do poza obiektowego użycia i ma bardzo szerokie zastosowanie.
Produkowany jest ze zintegrowanym RFID czytnikiem kart i /albo 1D/2D czytnikiem kodu kreskowego - skaner.
Komunikacja z BABILONEM XMP jest realizaowana przez bezprzewodową lokalną sieć komputerową i/lub GPRS/EDGE( pracuje jak telefon).
Czytnik używa bardzo pewnej i bezpiecznej komunikacji z szyfrowaniem 256bit Blowfish .
Upoważnienia osoby moga być sprawdzone online w czasie rzeczywistym albo offline.
Pełny Antipassback jest obsługiwany w trybie w online.
Czytnik ten może poprzez kontroler K32 może sterować drzwiami, bramą/bariera itp.
Mogą być zrobione zdjęcia zintegrowanym (opcjonalnie) aparatem fotograficznym i przesłane do jednostek centralnych.
Zintegrowany GPS (opcjonalnie) może być używany by określić pozycję czytnika i by wyznaczyć pozycję zależnego poziomu dostępu.
Do 2048 czytników mobilnych może być połączonych do jednego systemu BABILON.
W trybie WLAN wszystkie czytniki mobilne są sprawdzone} nadzorowane w sposób ciągły. Operator systemu będzie poinformowany jeżeli XMP-Mobile jest wyłączony, poza zasięgiem, o niskim stanie baterii lub opuścił obszar WLAN.