ACL - 32

Przykładowe ceny : Oprogramowanie    ACL -32                         600 €
                              Koncentrator K-32 L  dla 4 czytników          1.990 €
                              Rozszerzenie do 8 czytników                            307 €
                              Czytnik MIFARE                                                 240 €
Dla instalatorów udzielamy rabat.

 

 


Schemat blokowy
• Ergonomiczne oprogramowanie i intuicyjne w obsłudze.
• Eksport danych do EXCEL lub .txt - możliwość rozliczania czasu pracy
• Definiowanie operatorów z osobnymi hasłami i uprawnieniami dostępu do danych.
• Zestawienia dostępu i alarmów
• 256 profili dostępu , 64 plany czasowe
• 32 grafiki własne do 2048 wartości każde
• Alarmowanie przez e_mail i / albo SMS (opcja)
• Kalendarz dni wolnych
• Obsługuje do 8 kontrolerów K32 / K32lite z 64 czytnikami AUTEC serii TMCxx
• Biometryczny czytnik TMC2503 STOPOFUNT (sprawdzanie i identyfikowanie), stacja
• Rejestrowanie dla odcisków palca przez interfejs USB
• Obsługuje wszystkie dostępne czytniki firmy AUtec
• Szyfrowanie transmisji
• Pliki pomocy w języku polskim