Funkcja śluzy
– mamy możliwość elastycznego konfigurowania trybu przejść przez śluzę, także z określeniem liczby osób, które mogą przejść przez śluzę w zdefiniowanych grupach.