Jednym z najważniejszych elementów składowych naszego sukcesu są wspaniali ludzie. Zajmujemy się pozyskiwaniem i stałą współpracą z wyjątkowymi pracownikami. Różnorodność inicjatyw i programów oferuje naszym współpracownikom możliwości rozwoju ich karier, jak również perspektywę nagrodzenia i doceniania ich wysiłków.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH KAS E. WINIECKI oferuje doskonały program korzyści dla naszych pracowników, który zawiera ubezpieczenie medyczne, stomatologiczne i ubezpieczenie na życie, plan emerytalny, możliwości zwrotu czesnego za kształcenie ustawiczne i płatne urlopy. Pełna informacja jest dostępna w naszym dziale personalnym.