Generator protokołów
- niewiele systemów posiada automatyczne generowanie protokołów związanych ze zdarzeniami w systemie. Mamy tu możliwość udokumentowania działań dokonywanych w systemie.