Obsługa filii
– autor programu umożliwił zbieranie i wysyłanie wybranych danych do innych systemów pracujących w trybie on-line. Systemy te mogą być zainstalowane w oddalonych od siebie obiektach. Istnieje również możliwość obsługi zdalnej tych filii po dowolnym medium. Możemy więc budować np. ogólnopolską, jak i międzynarodową sieć kontroli dostępu z wykorzystaniem internetu.